WF-FE, Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Werkgeversfederatie-NL-aangepast

  • wie


    De Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek is de enige representatieve werkgeversvereniging van het Paritair comité 226 die mee aan de basis ligt bij de totstandkoming van sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. De leden van de werkgeversfederatie kunnen eveneens steeds rekenen op professioneel advies, sector gerelateerde informatie en een ondersteuning van hun sociaal overleg.

     

  • wat

    WF-FE maakte gebruik van diverse losse datasystemen. Dit resulteerde in een te persoonsgebonden en bijgevolg te inconsistente adviesverlening, een te grote foutenmarge bij dataonderhoud en een te verbeteren gebruiksvriendelijkheid voor de interne medewerkers. Bovendien werd de organisatie en opvolging van bijeenkomsten te arbeidsintensief.

     

oplossing

Met Livits koos WF-FE voor een integraal ledennetwerk in 1 systeem. Livits CRM & CMS voor alle databeheer, een gloednieuwe website met ledenportaal, nieuwsbrieven en bovendien een bijeenkomstenmodule. Hiermee streven ze voortaan naar het meer zichtbaar en meetbaar maken van kwalitatieve én gepersonaliseerde dienstverlening naar hun leden toe zowel als teamefficiëntie. Hierbij draagt ook het ingerichte DMS aan toe; Maximale automatisering van administratieve taken en online samenwerken, helpt hen op weg richting een paperless office.